Ανάσταση

Εφέτος στο χωριό, το βράδυ του Μ. Σαββάτου ήταν διαφορετικό από τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Όλη η διαδικασία της θείας λειτουργίας και το Ευαγγέλιο διαβάστηκε στο εξωτερικό του ναού κι ψάλθηκε το ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ.

Όσοι πιστοί κατάφεραν να παραμείνουν μέχρι τις δύο το πρωί, παρακολούθησαν με κατάνυξη την λειτουργία και μετάλαβαν την Θεία Κοινωνία.

   ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  σε όλους 

ανάσταση

ανασταση2