Βιβλία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (Βιβλίο θανάτων) -1-

Με το βιβλίο των θανάτων της ενορίας του χωριού μας, θα τελειώσουμε την παρουσίαση των βιβλίων του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου της Ζώνης. Θα αρχίσουμε με το δεύτερο φύλλο, γιατί από το πρώτο φύλλο λείπει η πρώτη σελίδα. Σε αρκετά σημεία είναι δυσανάγνωστα, αλλά έτσι έχουν αποτυπωθεί. Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι από τις 20 Μαΐου 1925 μέχρι τις 05 Μαίου 2012.