Δωρεά (14/04/2019)

Η συγχωριανή μας Κική Τόμπρου – Κρεντήρη πρόσφερε στο σύλλογο το ποσό των πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της μητέρας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο την ευχαριστεί θερμά.