Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Αγαπητά μέλη

Την Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 στην έδρα του Συλλόγου μας στη θέση ΑΛΩΝΙΑ στην Ζώνη, σας προσκαλούμε σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με τα θέματα:

  • Οικονομικός απολογισμός για την χρονική περίοδο 02/04/2018 -21/04/2019
  • Διοικητικός απολογισμός για την χρονική περίοδο  02/04/2018 – 21/04/2019
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Προτάσεις – σκέψεις από τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία και τις δράσεις του Συλλόγου μας. 

Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη – σύμφωνα με το καταστατικό – απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 29 Απριλίου 2019 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο , με τα ίδια θέματα. 

Η συμμετοχή των μελών στην Γενική Συνέλευση είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα που μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να κρίνουμε, να προτείνουμε. Με την παρουσία μας προσφέρουμε στο Σύλλογο και το χωριό μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  :   Θανάσης Καλόμαλος                                                      

Ο Γραμματέας : Τάκης Παπαδημητρίου

Ζώνη  08 Απριλίου 2019