Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Κάθε χρόνο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μεγαλόπολης ορίζει σημεία συγκέντρωσης των κατοίκων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και για εφέτος το σημείο στο οποίο θα πρέπει να καταφύγουν οι κάτοικοι του χωριού όταν υπάρχει κίνδυνος, είναι ο εξωτερικός και ο εσωτερικός χώρος της αίθουσας στα ΑΛΩΝΙΑ.

Ενημέρωση γίνεται με τοιχοκόλληση σε πολλά σημεία του χωριού, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι κάτοικοι με την ευχή αυτός ο χώρος να μας υποδέχεται μόνο για ευχάριστες και δημιουργικές συναντήσεις.

                                                      Ο πρόεδρος Τ.Κ Ζώνης

                                                 Παναγιώτης Παπαδημητρίου

                                                        Ζώνη 23 Ιουνίου 2021