Επιτάφιος

Με όλα τα  απαραίτητα μέσα προφύλαξης έγινε κι εφέτος η λειτουργία της Μ. Παρασκευής στη Ζώνη. Οι πιστοί παρακολούθησαν τον Επιτάφιο θρήνο με κατάνυξη με την ευχή να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της πανδημίας και του χρόνου να τιμήσουμε αυτές τις Άγιες μέρες όλοι μαζί στο χωριό.