Ιούνιος – Καλό μήνα

Ιούνιος! Και τυπικά ήρθε το καλοκαιράκι. Πολλές και ξεχωριστές ονομασίες έχει αυτός ο μήνας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  Κερασάρης και Κερασινός επειδή ωριμάζουν τα κεράσια, Αλυθτσατσής, Ρινιαστής, Απαρνιαστής, Ορνιαστής ονομασίες που προέρχονται από την τεχνητή γονιμοποίηση των ήμερων σύκων, με καρπούς αγριοσυκιάς. Τζιτζικάρης, λόγω της δυναμικής παρουσίας των τζιτζικιών. Είναι όμως κυρίως γνωστός ως Θεριστής: «αρχές του Θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή» αφού συνδέεται άμεσα με την ωρίμανση και τον θερισμό των δημητριακών.