Μάρτιος – Καλό μήνα!!!

Μάρτης!!! Ο μήνας της Εθνικής Επανάστασης, ο μήνας  που σηματοδότησε την αρχή των Αγώνων για την ελευθερία του λαού από τον οθωμανικό ζυγό με σκοπό τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

Ευγένιος Ντελακρουά Έφιππος Έλληνας αγωνιστής

«Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος». Στο φλογερό αυτό κάλεσμα ο Υψηλάντης επιστρατεύει όλες τις δυνάμεις του έθνους. Τον Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε ένας Αγώνας απελευθερωτικός, κοινωνικός, εμπνευσμένος με πάθος και ποτισμένος με αίμα, όχι μόνο των αγωνιστών, αλλά και των διανοουμένων, όπως του Ρήγα και του Κοραή.

Θεόδωρος-Βρυζάκης-Καραούλι

Η Ελλάδα με τους αγώνες αυτούς έγινε η πηγή έμπνευσης του διεθνούς φιλελευθερισμού και προκάλεσε το κίνημα του Φιλελληνισμού ενώ το ελληνικό ζήτημα απασχόλησε την ευρωπαϊκή διπλωματία.