Μ. Παρασκευή

Κ. Παρθένης “Επιτάφιος Θρήνος”

… Φεύγεις πάνω στην άνοιξη, γιε μου καλέ μου.
Άνοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που δεν έχεις.
Η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη, γιε μου,
δε μιλάς, δεν κοιτάς πώς μαδιέμαι, γλυκέ μου!                                                                                              

Νίκος Καζαντζάκης