Οι ακολουθίες της Μεγ. Εβδομάδας

Ο εφημέριος του χωριού μας π. Αδάμ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών της Μεγάλης εβδομάδας

Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης εβδομάδας  2019

Κυριακή 21/04/2019………………………… Θεία λειτουργία   …….  Ώρα.…… 07:00

Μεγάλη Δευτέρα 22/04/2019…………… Ακολουθία…….. ……….  ώρα……. 19:00

Μεγάλη Τετάρτη 24/04/2019…………… Ακολουθία………………..   ώρα …… 19:00

Μεγάλη Παρασκευή 26/04/2019…….. στο κοιμητήριο…………..  ώρα …….16:00

Μεγάλη Παρασκευή 26/04/2019………Ακολουθία Επιταφίου…. Ώρα …….17:30

Μεγάλο Σάββατο    27/04/2019…………Θεία Λειτουργία ………….ώρα …….07:00

Μεγάλο Σάββατο    27/04/2019…………Α ν ά σ τ α σ η ……………. ώρα…….. 21:15

Ο ιερέας π. Α δ ά μ