ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ, ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.