Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μαρτίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ &ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ                     

          ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΝΗΣ                  

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ       

                                 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

3/3/2023……………..  Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ……………………………….ΩΡΑ 19:00

5/3/2023……………..  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ……………………………………..ΩΡΑ  7:15

17/3/2023……………   Γ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ………………………………..ΩΡΑ  19:00

19/3/2023…………… ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ……………… ΩΡΑ 7:15

25/3/2023…………… ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ…. ΩΡΑ 7:15

31/3/2023……………. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ …………………………… ΩΡΑ 18:30

2/4/2023……………… ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ……………….ΩΡΑ 7:15