Σάββατο 14 Μαϊου 2016

To Σάββατο 14 Μαϊου 2016 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στη Ζώνη, έγινε ο γάμος της συμπατριώτισσάς μας Ρίτας Αθ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ μετά του Νικολάου Λεων. ZΑΒΑΛΙΕΡΗ. Τις ολόθερμες ευχές μας στο νέο ζευγάρι.