Σεπτέμβρης – καλό μήνα!!!

Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.

Ο Σεπτέμβριος έχει διάφορες ονομασίες στο λαϊκό καλεντάρι. Χινόπωρος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου. Ορτυκολόγος, λόγω του περάσματος των ορτυκιών που αποδημούν νότια. Τρυγητής ή Τρυγομηνάς, λόγω του τρύγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. Σταυρίτης, από τη μεγάλη εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Πετμεζάς γιατί παρασκευάζουν το πετμέζι (πετιμέζι)…

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!!